Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

unknown6
unknown6
unknown6
6392 4e02
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPaseroVirus PaseroVirus
3123 8f3a 500

furbearingbrick:

immensely blessed image

unknown6
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viavstane vstane
unknown6
Powiedzieć można wszystko, lecz czy wszystkiego można wysłuchać?
— Klientka
Reposted fromMerlinka Merlinka viavstane vstane
unknown6
Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania.
Reposted fromparamour paramour viavstane vstane
unknown6
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w Twoim życiu ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają nigdy więcej: słowa, czas i szanse. Dlatego, ceń tego kto Cię ceni i nie przywiązuj wagi do tych którzy traktują Cię tylko jako jedną z opcji.
— dayumi.moblo.pl
Reposted frommilka10 milka10 viavstane vstane
unknown6
7840 4c17 500
Warszawa
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viavstane vstane
unknown6
są wieczory, gdy zastanawiam się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas
— a myślą?
Reposted fromalmostlover almostlover viavstane vstane
unknown6
Na tym polega tragizm miłosci, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viavstane vstane
unknown6
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viavstane vstane
unknown6
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
unknown6
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viavstane vstane
unknown6
Reposted fromciarka ciarka viavstane vstane
unknown6

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
unknown6
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
unknown6

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viavstane vstane
unknown6
Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viavstane vstane
unknown6
-Dlaczego mądre dziewczyny nie mają chłopaków ?  -Bo nie grzebią w śmieciach.
— onajestkurwa.moblo.pl
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl