Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

unknown6
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viakrzysk krzysk
unknown6
7974 8bcc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakissgirlmart kissgirlmart
unknown6
6746 66f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viakissgirlmart kissgirlmart
unknown6
0515 2ba2
Reposted fromkrzysk krzysk
unknown6
3995 af96
unknown6
unknown6
unknown6
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"
unknown6
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
2942 c316 500
Reposted fromaggregated aggregated viasatyra satyra
unknown6
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
unknown6
2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
unknown6
4053 24a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
unknown6
Reposted frompalomaamala palomaamala viasatyra satyra
unknown6
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viasatyra satyra
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
unknown6
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viasatyra satyra
unknown6
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl