Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

unknown6
Zrobiłeś mi taką przykrość, że nie jestem w stanie tego opisać. Zrysowałeś mnie już na zawsze. 
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPatij Patij
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialubie-lato lubie-lato
unknown6
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life vialubie-lato lubie-lato
unknown6
unknown6
5080 9fe3 500
Reposted fromweregesu weregesu viamalinowowa malinowowa
1375 dcbf 500

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

unknown6
unknown6
7635 6420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamalinowowa malinowowa
unknown6
7049 ad8e
Reposted fromGIFer GIFer viamalinowowa malinowowa
unknown6

Courtyard in Oaxaca, Mexico. Taken by Rachel Smith.

Reposted fromweightless weightless viamalinowowa malinowowa
unknown6
2291 340a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamalinowowa malinowowa
5223 b27c 500
Reposted fromerial erial viamalinowowa malinowowa
5222 f052 500

extremetravels:

Abandoned Railroad, New South Wales, Australia

Reposted fromerial erial viamalinowowa malinowowa
unknown6
0445 58bf
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viaasdfgh asdfgh
unknown6
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
unknown6
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viaasdfgh asdfgh
unknown6
3294 860c
Reposted fromnyaako nyaako viaasdfgh asdfgh
unknown6
3515 8ad1 500
wwa
Reposted frommysoul mysoul viamalinowowa malinowowa
unknown6
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasdfgh asdfgh
9491 d723 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl