Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

unknown6
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viadeparter departer
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadeparter departer
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viadeparter departer
unknown6
- Wiem, że o nim myślisz -mówi. - Masz wtedy taki rozmarzony wyraz twarzy.
— "Dziewczyny z NY"
Reposted fromLoOuu LoOuu viadeparter departer
unknown6
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viadeparter departer
unknown6
Reposted frombiru biru viabercik bercik
unknown6
1740 45b1
unknown6
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viabercik bercik
unknown6
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viamalinowowa malinowowa
unknown6
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
unknown6
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa
unknown6
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viamalinowowa malinowowa
unknown6
3850 d2ad
Reposted fromremeeember remeeember viamuladhara muladhara
unknown6
unknown6
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viadifferent different
unknown6
9630 418b
unknown6
7653 6d0c 500
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
unknown6
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
unknown6
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
unknown6
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl