Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

unknown6
Reposted fromshakeme shakeme viamuladhara muladhara
unknown6
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viabercik bercik
unknown6
2612 444f
Reposted fromteijakool teijakool viabercik bercik
unknown6
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
unknown6
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viachemiczna chemiczna
unknown6
0407 d1be 500
unknown6
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
unknown6
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
unknown6
3613 9059
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
unknown6
3912 fa95 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
unknown6
9434 072e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
unknown6
Reposted fromgruetze gruetze viapffft pffft
unknown6
unknown6
unknown6
unknown6
unknown6
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
unknown6
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
unknown6
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
unknown6
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl