Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

unknown6
5874 ec0b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
unknown6
1612 798a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
unknown6
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabercik bercik
unknown6
3024 2d06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
unknown6
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

unknown6
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
unknown6
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPaseroVirus PaseroVirus
5227 aaba 500

butteryplanet:

this is a Pachliopta kotzebuea butterfly, she’s so black the light won’t even bounce off her wings, that’s why she looks like a butterfly-shaped black hole on camera :)

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

unknown6
6142 ff23 500
Reposted from777727772 777727772 viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
unknown6
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viapikkumyy pikkumyy

November 27 2017

unknown6
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viadeparter departer
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadeparter departer
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viadeparter departer
unknown6
- Wiem, że o nim myślisz -mówi. - Masz wtedy taki rozmarzony wyraz twarzy.
— "Dziewczyny z NY"
Reposted fromLoOuu LoOuu viadeparter departer
unknown6
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viadeparter departer
unknown6
Reposted frombiru biru viabercik bercik
unknown6
1740 45b1
unknown6
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viabercik bercik
unknown6
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl