Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

unknown6
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
unknown6
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żeby nie robić mi przykrości, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
unknown6
0105 c900
unknown6
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
unknown6
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk
unknown6
1302 46de
Reposted fromimlele imlele viataktopaz taktopaz
x
Reposted fromweheartit weheartit viataktopaz taktopaz
unknown6
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viataktopaz taktopaz
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viataktopaz taktopaz
0687 2251 500
Reposted fromnoisetales noisetales
unknown6
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialubie-lato lubie-lato
0686 bcb1
unknown6
tiny Kitten running
Reposted fromPsaiko Psaiko viamegustonanista megustonanista
unknown6
2376 40b9
unknown6
2315 5702 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapffft pffft
unknown6
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viataktopaz taktopaz
unknown6
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamuladhara muladhara
unknown6
0367 fa7e
Reposted fromkarahippie karahippie viaddrag ddrag
unknown6
6677 648a
unknown6
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaddrag ddrag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl