Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

unknown6
1911 a569 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
unknown6
2396 19bb 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
unknown6
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viaPaseroVirus PaseroVirus
1701 9d92 500

hellofeanor:

My sexiest Halloween costume yet.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaPaseroVirus PaseroVirus
unknown6
4208 158f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawredna wredna
1138 fba6 500
Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viapffft pffft
unknown6
3584 5504 500
Reposted frompiehus piehus viawredna wredna
unknown6
9297 0a22 500
Reposted fromdossya dossya vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
unknown6
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
unknown6
unknown6
4619 81af
unknown6
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
unknown6
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
unknown6
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
unknown6
unknown6
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
unknown6

Bezsilna się czułam. Porzucona i odrzucona. Zdradzona i sponiewierana. Oszukana. Z tęsknoty jak pies wyłam. Umrzeć bardzo chciałam.

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viairmelin irmelin
7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viairmelin irmelin
unknown6
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl